Monthly Archives: Únor 2013

Victoria II

Proveď svůj národ obdobím monarchií přes kolonizaci světa až k vytvoření impéria ovládajícího celou planetu na počátku 20. století.

 

Europa Universalis III

Ovlivňuj jeden z 200 národů, kontroluj jeho vnější a vnitřní politiku. Zúčastni se náboženských válek, posílej výpravy k podrobení Nového světa, přiveď svoji zem k rozkvětu a globální dominanci.

 

Hearts of Iron 3

Na prahu války ochraňujte demokracii nebo jednoduše začněte anektovat ostatní malé bezvýznamné národy. Jen Vy si zvolíte jaká bude cesta Vašeho státu.

 

Crusader Kings 2

Vychovej si svojí královskou rodinu a dobyj středověkou Evropu diplomaticií, násilím či vhodnou sňatkovou politikou. Důvěřuj svým vazalům, popřípadě je zkroť nebo rovnou znič.

 

Záběry z nového Europa Universalis IV

Podívejte se na ukázku z připravovaného Europa Universalis IV.

 

Opět začínáme

Během pár dní Vám přineseme nové stránky věnující se hrám od Paradoxu.
S novým redaktorským týmem se budeme snažit, aby stránky byly aktualizované a vždy Vás dokázaly dobře informovat o nových hrách či módech.
Váš Jajjun