Belgické království od chipa

Victoria2boxart

Něco o Belgii

Po Napoleonských válkách území dnešní Belgie bylo připojeno k Holandsku. To však obyvatele na tomto území diskriminovalo. Výsledkem bylo povstání v roce 1830, které Holanďané nedokázali potlačit. V roce 1831 si v Belgii zvolili za dědičného krále Leopolda I. Postupně byla Belgie uznána mezinárodním společenstvím. Holandsko se však nároků na území Belgie stále nevzdávalo.

Vznik a rozmach koloniální Belgie (1836-1851)

1836:
Král Leopold si uvědomoval potřebu zvýšit pluralitu společnosti pro zrychlení výzkumu. Mnoho potřebných objevů může přinést Ideologické myšlení (Ideological THought), jehož výzkum započal. V oblasti finanční byl cíl výdajů na 100%. K pokrytí výdajů sloužilo i clo. Bohužel přesný průběh finančního fungování státu kroniky nezaznamenali. Na hodně dlouhou dobu jediný FOCUS (zvláštní ideje) použije na nábor duchovních ve Flandrech, pro zvýšení počtu duchovenstva a tím i rychlosti vzdělávání. V únoru se král rozhodl ke koloniální expansi na úkor Portugalska, které bohužel během ledna uzavřelo alianci s Francií. Bohužel Portugalské provincie jsou jediná cesta, jak poslat na některá možná místa kolonisty do Afriky. Proto Belgie v únoru vyhlašuje válku Portugalsku o Lorenzo Marques (9 Badboys) v Africe. Francie se k Portugalsku očekávaně přidává, naštěstí během války nezmobilizuje. Francouzský počáteční útok v Bugách skončí pro Francii fiaskem a s velkými ztrátami. Francouzi oblehnou Tornai a Charleroi. Úspěšné belgické útoky v těchto v těchto provinciích znamenají likvidaci francouzských evropských armád. Belgická armáda rozdělena na dvě části. Méně zdecimovaná oblehne Lille a zdecimovanější zůstává v Belgii pro rychlejší doplnění stavů. Během června proběhnou drobné potyčky (3-9tis nepřátelské armády). V říjnu je okupováno Lille a Francie předává Portugalský Lorenzo Marques. Belgie okamžitě přesměruje FOCUS na zkolonizování barbarské části tohoto regionu.

Pokud si chcete přečíst více a podívat se na krásné screeny tak navštivte naše fórum zde.