Category Archives: Editace/Módy Europa Universalis III

Magna Mundi Platinum 2 – první dojmy (EU3: NA IN 3.2)

Konečně jsem si našel víc času na novou Magna Mundi a samozřejmě jsem si to rozehrál za Čechy.

Tvůrci modu doporučují kvůli vyváženosti zahájit roku v roce 1453, takže jsem odolal pokušení začít už v 1399 a dbal jejich rady. České království je součástí Svaté říše římské a hráč si tak může užívat celé řady vychytávek a speciálních pravidel pro HRE (Holy Roman Empire).

Čechy jsou jedním z kurfiřtů a volí tedy císaře. Stát se císařem už není tak lehké jako ve vanille, stojí to dosti úsilí i diplomatického štěstí. Anexí Slezska (v MM je Slezsko konečně historicky věrně vyobrazeno a místo jedné nepodstatné provincie tvoří ekonomicky silné vévodství) jsem si zadělal na řadu problémů, neboť se moje expanzivní politika nelíbila jak císaři, tak ostatním členům HRE a v neposlední řadě ani samotným Slezanům.

Mé království se stalo terčem imperiálních sankcí a jen horko těžko jsem získával zpět ztracenou reputaci v rámci HRE. Reformace je v MM krásně udělaná a připočteme-li rafinovanější průběh náboženské konverze, hráč má oprávněný pocit, že řídí osud své země, ať už směrem k přísné inkvizici, nebo k nábožensky tolerantní společnosti.

Obě cesty mají své výhody a nevýhody. Já jsem své království začal směřovat k náboženské toleranci a brzy se mi do země začaly stěhovat skupiny vyhnaných židů i protestantů z celé Evropy. Přinášelo to ekonomické výhody a zvýšené riziko revolty jsem se rozhodl zkousnout. Díky neuvěřitelné náhodě jsem se stal v pro říši nelehké době císařem. Nemohli si vybrat horšího člověka pro císařský trůn.

Místo trpělivého mazlení se se svým království jsem najednou musel hasit požáry ve všech koutech říše a jako protestant jsem byl katolické majoritě pro smích. Zvláště mohutné vzpoury v císařských državách v Nizozemí mi dávaly zabrat a nakonec mě donutily smířit se s nizozemským státem.

Celkově mohu po zhruba 100 letech herního času říci, že nová Magna Mundi se hraje skvěle. Kdybych zde měl vyjmenovat všechny krásné nové herní prvky, byl by to věru dlouhý výčet. Za zmínku určitě stojí velké množství nových náboženských, národních a provinciálních rozhodnutí (decisions) nebo existence různých frakcí v rámci státu, které se snaží panovníkovi (resp. hráči) do jeho vlády všelijak zasahovat (monarchisté, vysoká šlechta, církev, učenci …). Shrnuto podtrženo – pět hvězdiček z pěti.

Autor: Princ Evžen Savojský

 

Magna Mundi – král mezi mody pro EU3: NA IN 3.2

Ačkoliv se najdou i protichůdné názory, dlouhodobě nejlepším modem pro EU3 je skvělá a úžasná Magna Mundi.