DLC k Crusader Kings 2 – doplnění

75-off-crusader-kings-ii-titles

 

 

 

 

 

 

Zdravím všechny hráče Crusader Kings 2.

Steve zde před měsícem sepsal krátký seznam doplňujících DLC k CK2, nicméně soudím, že tato oblast je natolik široká a komplikovaná k orientaci, že je vhodné ty hlavní blíže rozebrat a přiblížit, aby si každý mohl vybrat, zda mu za ten který modul vůbec stojí utrácet své peníze. Kvalita a obsah pětice „velkých“ DLC je totiž dosti rozdílná a zdaleka ne vždy je možné říci, že stojí za koupi…

Jak bylo řečeno, budu se zde věnovat pouze „velkým“ DLC přidávajícím hlavní obsah. Nebudu se věnovat „malým“ DLC, které jsou podstatně levnější a obsahují zpravidla písničky nebo nové obličeje nebo podobu jednotek. Tam je orientace celkem jasná a je na každém, zda mu těch 12-50 Kč (podle druhu a případné slevové akce) stojí za drobné vylepšení vzhledu hry. Osobně jsem si koupil pouze obličejová malá DLC a to pouze, že byly zrovna v 75% slevě. Za těch 12 korun už to asi stojí :-).

 

crusaderkings2_dlc_packshots_legacyofrome_1

Prvním DLC, které zmíním, je Legacy of Rome. Jak už napovídá název, zaměřuje se na hru za potomky Římanů – tj. za Byzanc. Přináší řadu zajímavých prvků, které hru podle mého názoru zajímavě obohacují. Ať už jde o možnost své oponenty po starém byzantském zvyku oslepovat či kastrovat či obohacení ortodoxního křesťanství o tzv. „Pentarchii“. To jest původní pětici patriarchů, kteří zastávali dříve významnou pozici v křesťanské hierarchii. Nyní jsou po hříchu vesměs v rukou muslimů nebo katolických heretiků. Ziskem všech pěti patriarchátů pak toto DLC umožní zahladit schizma a z katolického křesťanství se stane pouhá hereze, od které velká část panovníků brzy odpadne a zbytek lze dobýt svatými válkami.

Spolu se zahlazením schizmatu pak toto DLC umožňuje i obnovit Římskou říši, což má poměrně tvrdé podmínky (za Byzanc je třeba dobýt celou Itálii), nicméně je to rozhodně zajímavý cíl. Bohužel DLC zůstalo jaksi na půli cesty a Paradox nezapracoval do hry nefeudální poměry Byzancké říše a pouze je dosti schematicky simuluje neomezeným odvoláváním vévodských titulů a pak tím, že synové císaře narození až po jeho nástupu na trůn mají v nástupnictví přednost před staršími, kteří „nebyli zrozeni v purpuru“. Podle mého názoru dosti škoda, Byzanc by si zasloužila zcela samostatný systém vztahů císař – vazalové, ale budiž.

Posledním zajímavým prvkem tohoto DLC, který navíc není striktně Byzantský, jsou pak družiníci (retinues). S tímto DLC můžete vytvořit stálé vojsko, které bude poté tvořit vždy připravené jádro vašich sil. Bez módů je to hrozivě nevyvážený prvek hry (kolují legendy o neporazitelných 30K armádách velšských lučištníků, které rozsekají kohokoliv hned v první skirmish fázi boje.). S módy pak jde o velmi zábavný prvek hry, který mne osobně velmi baví a už jenom kvůli němu stojí za to si LoR koupit…

 

sword of islam

Druhým DLC, o němž budu psát, je pak Sword of Islam. V zásadě to, co dělá LoR pro Byzanc, dělá SoI pro muslimy. Přináší spoustu zajímavých prvků, které však zůstaly jaksi na půli cesty. Hru přibližuje muslimskému světu, který byl ve středověku značně odlišný od feudálně-evropského. DLC zavádí populární mnohoženství, umožní vůbec hrát za muslimy, povedený herní skin (herní prostředí se zabarví do velmi pěkné zelené) a pak zejména princip dekadence. Ten si vysloužil velkou kritiku, kterou já však nesdílím. Tento poměrně jednoduchý herní prvek podle mne celkem hezky a jednoduše simuluje logiku fungování muslimských říší. Je třeba mít na paměti, že islám vychází z arabské kočovnické tradice a říše vznikaly tradičně kolem dobyvatelů. Princip vlády z Boží milosti tam nebyl tak silný (s výjimkou potomků Mohamedových) a říše byla zpravidla silná podle síly svého vládce. V muslimském světě obvykle panoval koloběh, kdy silný nomádský dobyvatel podmanil civilizovanou oblast a založil dynastii. Ta se postupně asimilovala, ztrácela svou bojovnost a nakonec byla svržena jiným silným dobyvatelem. Dekadence toto simuluje – jak se vaše rodina rozšiřuje (a s mnohoženstvím to jde rychle) a vaše vojsko zahálí, tak roste dekadence dynastie, která říši dále oslabuje, až ji přivede nevyhnutelně do zániku…

V praxi to bohužel funguje (pro změnu ;-)) polovičatě – velmi dobře to funguje pro AI, schopný hráč však nemá s dekadencí žádný problém, protože je jednak bojovný, jednak velmi rychle přijde na dobré triky (zpravidla kombinace vhodného a častého využívání příliš silného „Ramadánu“ a zároveň krutý vztah k vlastnímu příbuzenstvu. Mrtvý bratr, strýc i bratranec dekadenci nezvyšuje…). Celkově vzato ovšem opět celkem povedené DLC…

sunset_invasion

Jestli bylo některé DLC zbytečné, tak právě Sunset invasion. S ním získáte variaci na Mongoly – v 14. století se na západě v Irsku vylodí Aztékové s obrovskou armádou, kteří vyjdou Mongolům naproti. Může to osvěžit závěrečnou část hry, kdy již máte zpravidla vše a boj proti dvěma velmi silným soupeřům může být pěknou tečkou. Ale to je asi tak všechno a osobně jsem si SI nekoupil ani ve slevové akci, neboť idea Aztécké invaze je prostě pošahaná a pro hru zbytečná…

republic

Předposledním velkým DLC je The Republic. Tím si Paradox trochu zlepšil reputaci po SI. Přidává velmi zajímavou hru za (překvapenííí) republiky. To je opět značné zpestření hry, neboť hra za ně je velmi odlišná od feudálních panství. Předně v republikách můžete ztratit vládu a neprohrajete – v republikách se vládce volí a o volbu soupeří vždy pětice patricijských rodů. Ty zároveň soupeří i obchodně, neboť republiky zakládají obchodní stanice v přímořských provinciích, které jsou zdrojem jejich bohatství a moci.

Bohužel se opět opakuje tradiční zhouba Paradoxu – nemodovaná verze je děsivě nevyvážená. Republiky se velmi rychle topí v bohatsví, zajímavý princip volebních podvodů se mění v zásadě dědičnou vládu pro hráče (s hodně penězi se dá hodně podvádět… a každý hráč bude podvádět, neboť ztráta vlády je hrozný opruz) a obchodní stanice mají těžce nevyvážené budovy, které velmi rychle zvyšují limity pro družiníky (retinues) z LoR. V kombinaci s volným cassus belli proti každé přímořské provincii a nezastavitelným tokem zlata můžete z každé republiky velmi rychle udělat nezastavitelnou válečnou mašinu, která bude armádami žoldnéřů drtit všechny okolo.

Každopádně se však jedná o zajímavé DLC, které za koupi určitě stojí. Byť doporučuji k němu hrát i nějaký mod, který republiky trochu upravuje do hratelnější podoby.

old_gods

Nejnovějším velkým DLC je The Old Gods. Na něm je znát, že po posledních dvou fiascích si dal Paradox záležet a vydal ho až po delší době, kterou věnoval ladění. Nesetkáme se tu tak s tak dramatickou nevyváženosti a naopak přidaná hodnota nových prvků je dosti vysoká. Už možnost hrát za pohany (a Zoroastriánce) je dost zajímavá, DLC však přidává i takové zajímavé prvky, jako je snaha o reformu pohanských náboženství (při splnění náročných podmínek můžete z pohanství udělat vážného protivníka křesťanství), plenění, loupežlivé výpravy, splavitelné velké řeky. Velkým plusem tohoto DLC je i nový scénář odehrávající se v 9. století. Hru tak prodlužuje o takřka dvě století a je možné začít za mýtického Neklana Přemyslovce, dle Kosmase děda Bořivoje, který je pohanským vazalem Velké Moravy. Paradox očividně nalezl překlad Starých pověstí Českých, neboť rodokmen Přemyslovců vede až k Přemyslu Oráči :-). Tento scénář pak nabízí i řadu dalších zajímavých startovních pozic – polabští Slované jsou ještě stále silní a schopní odolávat Germánům, v Byzanci vládne Makedonská dynastie a ovládá část Itálie, v Persii lze nalézt poslední Zoroastriánce za něž je možné obnovit Perskou říši, atd.

Pokud člověk pomine tradiční nevyváženost několika prvků (naštěstí už ne všech), jako je hra za Maďary (doslova vybízí k dobytí celé Evropy během pár let) nebo poněkud dramatická schopnost vikingské invaze, která je obohacena extrémně silnou armádou „dobrodruhů“ (což je prima, pokud jste Viking, ale hrozně naštve, pokud jste cílem této invaze a vaši ohromnou říši porazí nějaký Viking s jednou provincii), jedná se určitě o povedené DLC, které stojí za koupi…

 

Ladislav „Vals“ Svoboda