Europa Universalis III – Cheaty

To není podvádění, ale malá pomoc.

 


Stiskněte během hry ALT+21 (na numerické klávesnici) nebo F12. Otevře se vám konzole (okno pro cheaty), do níž můžete vpisovat následující cheaty:

die native – Měli by začít útočit domorodci v provinciích.
pirate – Objeví se piráti.
cash – Stanete se velmi bohatými.
stability – Vaše země znovu okusí blaho stability.
prestige – Sláva vašeho národa se dotkne hvězd!
spy – Přidají se vám špehové.
diplamat – A máte plno diplomatů.
missionary – Přidává misionáře.
merchant – Přidá vám tolik potřebné obchodníky.
colonist – Získáte kolonisty, kterých není nikdy dost.
fow on – Zapne „mlhu války“ (vidíte pouze do zemí, s nimiž máte spojenectví)
fow off – Vypne „mlhu války“
discover (ID provincie) – Objeví vám konkrétní provincii.
undiscover (ID provincie) – V objevené provincii opět „žijou lvi“.
revolt (ID provincie) – V této provincii se chudina ozbrojí vidlemi a vytáhne do boje za lepší svět.
invest (tech) (suma peněz) – Investuje uvedenou sumu do požadované technologie (viz níže).
fullscreen – Vypíná a zapíná hru v okně.
morehumans – Význam tohoto cheatu je zahalen tajemstvím :-).

Seznam techů (aneb co je třeba napsat do závorky v cheatu invest )
advisor_arrived_tech – Investuje peníze do poradců (?)
land_tech – Investuje peníze do pozemní technologie.
country_morale_tech – Investuje peníze do morálky vojska (?)
current_tech – Investuje peníze do současné technologie (?)
government_tech – Investuje peníze do vládní technologie.
naval_tech – Investuje peníze do námořní technologie.
production_tech – Investuje peníze do výrobní technologie.
trade_tech – Investuje peníze do obchodní technologie.

Poznámka: Toto je pouze překlad z anglických stránek o EU3. Žádný z těchto cheatů jsem nezkoušel, protože kdo hraje s pomocí cheatů, příjde do pekla. Význam některých cheatů není zcela jasný a také jejich užitečnost ve hře je diskutabilní.

Autor: Princ Evžen Savojský