HoI – Bonusy velitelů

Pozemní velitelé

Logistický čaroděj (Logistics Wizard ) – Snižuje spotřebu nafty a zásob o 25%.
Defenzivní doktrína (Defensive Doctrine ) – Zvýší efektivitu obrany o 10%.
Ofenzivní doktrína (Offensive Doctrine ) – Zvýší efektivitu útoku o 10%.
Zimní specialista (Winter Specialist ) – Zvýší efektivitu jednotek bojujících na sněhu o +25% a mrazu o +20%.
Mistr léčky (Trickster ) – Zvýší šanci na překvapení nepřítele. Při úspěšném překvapení zvýší bojovou efektivitu o 20%.
Ženista (Engineer ) – Odebere postihy za překonávání řek.
Dobyvatel pevností (Fortress Buster ) – Snižuje penalizaci při útoku na opevnění o 25%.
Pancéřový velitel (Panzer Leader ) – Zvýší bojovou efektivitu tankových divizí o 10%.
Mistr přepadových úderů (Commando ) – Zvýší bojovou efektivitu horalům, marinákům, parašutistům o 5%, u ostatních jednotek ji snížuje.
Stará garda (Old Guard ) – Nahromadí zkušenost o 1/3 rychleji.

Námořní velitelé

Mořský vlk (Sea Wolf ) – Zvýší bojovou efektivitu ponorek o 10%.
Mistr maskování (Blockade-Runner ) – Snižuje šanci být objeven nepřátelskými plavidly.
Vynikající taktik (Superior Tactician ) – Zvýší bojovou efektivitu o 10%.
Průzkumník (Spotter ) – Zvýší šanci na objevení nepřátelských plavidel.

Letečtí velitelé

Vynikající taktik (Superior Tactician ) – Zvýší bojovou efektivitu ve vzdušném souboji 10%.
Průzkumník (Spotter ) – Zvýší šanci na objevení nepřátelských letadel.
Ničitel tanků (Tank Buster ) – Zvýší bojovou efektivitu při taktickém útoku 10%.
Mistr kobercových náletů (Carpet Bomber ) – Zvýší bojovou efektivitu při strategickém útoku 10%.
Noční letec (Night Flyer ) – Snižuje postihy za let v noci.
Námořní ničitel (Fleet Destroyer ) – Zvýší bojovou efektivitu při námořním útoku o 10%.

Leaders jsou vaši generálové, které přiřazujete svým jednotkám. Je velice důležité, aby každá jednotka měla k sobě přiřazeného generála. V případě,
že jednotka třeba o síle 12 000 pěšáků nemá dostatečně kvalitního vojevůdce, může nastat situace, že prohraje s nepřítelem čítajícím pouze 4 000 pěšáků
a s generálem na úrovni.

Dále je už podrobný seznam atributů, které musíte vepsat do již existujících leaders jednotlivých zemí.

Leaders najdete v:

C:/Program Files/Paradox Entertainment/Hearts of Iron/db/leaders

Zde si vyberte národ, do kterého chcete vložit nové vojevůdce. Po otevření
v tabulkovém editoru se vám zobrazí tabulka podobná této:

Popis tabulky:

Name: Jméno vojevůdce ( Jaké samozřejmě chcete, ale dejte si pozor na délku jména. Moc dlouhá jména se roztahují a zakrývají ostatní text.)

ID: identifikační číslo ( Musíte si zjistit, jaké je ID posledního vojevůdce.
Zjistíte to tak, že se mrknete na číslo vojevůdce posledního národa seřazeného abecedně nebo na číslo vašeho posledního vojevůdce).

Country: země původu (Uvádí se ve zkratkách – u Čechů – CZE, Němců – GER, atd. ).

Rank: Hodnost:
3- Generálmajor ( může bezpečně velet jen 1 jednotce )
2- Por. Generál ( bezpečné velení 3 jednotek )
1- Generál ( tento vojevůdce zvládá už 9 jednotek )
0- Polní maršál ( tady už mu můžete na bedra položit 12 jednotek )

Traits: Vlastnosti:

Přidá vlastnost pro určitého generála ( Ale pozor nepřežeňte to.
Nevypadá to dobře :))

Pěchotní vojevůdce

1. Logický čaroděj

2. Defenzivní doktrína

4. Ofenzivní doktrína

8. Zimní specialista

16. Mistr léčky

32. Ženijní specialista

64. Dob?vatel pevností

128. Pancéřový velitel

256. Mistr přepadových úderů

512. Stará garda

Námořnictvo:

1024. Mořský vlk

2048. Mistr obléhání

4096. Vynikající taktik

Letectvo:

8192. Průzkumník

16 384. Protitankový expert

32 768. Expert kobercových náletů

65 535. Noční letec

131 072. Námořní ničitel

Skill: 0 – … – Až kolik dosáhnete ( Čím více tím máte možnost mít větší hodnost ).

Experience: 0 – 100 ( při hodnotě 100 vám přibude 1 skill.)

Loyalty: 1 – nejmenší

5 – největší

Toto velice ovlivňuje rychlost stoupání vaší zkušenosti.

ENGINE:

0 – pěchota

1 – loďstvo

2 – letectvo

Picture: zadejte název obrázku, který vložíte do file:///C:/Program Files/Paradox Entertainment/Hearts of Iron/GFX/Interface/pics. Obrázek si upravte podle
těch které najdete tamtéž. Musí mít stejnou velikost jinak vám to nepůjde!!!

X: vojevůdce

Pár rad závěrem

Nové velitele si přidávejte za poslední národ tedy Jugoslávii. Jinak budete mít zmatek v Identifikačních číslech. Stačí jen, když místo YUG vepíšete vámi
požadovanoun zkratku národa, třeba CZE. Takto to můžete udělat i v případě že národ ke kterému chcete přidat velitele není v seznamu národů.

Doufám že se vám tento návod líbí a budete ho používat.