HoI – Editor scénářů

O Editoru

Předem upozorňuji že následující text je pouze sbírkou osobních postřehů a zkušeností při používání tohoto programu. Editor scénářů je jedním z nejméně stabilních programů se kterými jsem kdy pracoval. Samotné spuštění bývá na řadě počítačů problémem. První překážkou je zpravidla nastavení kvality barev na vaší obrazovce. Editor totiž pro svůj provoz vyžaduje, dnes už překonané 16-ti bitové nastavení, které změníte ve „vlastnostech zobrazení“ vaší plochy. Celý program se hodí spíše k drobnějším úpravám a jako takový nedokáže měnit herní parametry . Informace jako jsou například velitelé, nebo členové vlády je nutné měnit přímo ve složkách se hrou. Stejně tak se těžko stane základem propracovaného a dobře fungujícího modu, neboť po uložení vytvoří jediný soubor umístěný mezi ostatnímu scénáři, který lze dále upravovat jen omezeně.

Prvnotní nastavení

Po spuštění editoru se zapne program rozdělený na mapu a levou lištu, ve které se provádí většina scénářových nastavení. Po zapnutí jsou všechna tlačítka neaktivní, protože dosud nebyl vybrán scénář, který hodláme vytvořit. Osobně doporučuji spíše úpravu, už fungujících scénářů, poněvadž doplňování celého světa státy, jednotkami a dalším je neuvěřitelně pracné a s nejistým výsledkem…

Scénář zvolíme
cestou Soubor => Otevřít => která nás sama navede do složky „scenarios“ odkud je možno vybrat z klasických herních režimů (cesta do války, probuzeí obra… ). Po zvolení požadované hry se celý editor zaktivní.

Dalším důležitým bodem je nastavení počátečního a konečného data scénáře. V oknu „vlastnosti“ (Soubor => Vlastnosti) lze data zvolit s přesností na jeden den. Mimo jiné je tu také možnost přednastavení výchozích herních států, které se při spouštění hry zobrazí jako první.

Než se pustíme do samotného popisu možností editoru scénářů, je nutné osvojit si práci se seznamen provincií. Propojenost mapy s „úpravovým sloupecem“ je v editoru z pro mě skrytých důvodů velmi omezená. Povětšinou budete požadovanou provincii ať při práci s armádami, nebo státními hranicemi vyhledávat ze seznamu všech oblastí mapě. Tento seznam se zobrazuje v podobě rozbalovací roletky, která naštěstí dokáže vyhledávat pomocí klávesnice. Kliknutím tedy seznam zaktivním a klávesnicí napíšu název provincie, kterou hodlám vyhledat, ta se poté v seznamu zobrazí na prvním místě.

Záložka Oblasti

Provncie a jejich vlastnosti lze nastavit v záložce „Oblasti“ v levém horním rohu. Záložka začíná seznamem všech provincií ve hře. Orientace v tomto seznamu je velmi, složitá, ale lze si na ni zvyknout. Výběr provincie totiž reaguje na klikání na mapě. Pokud tedy zvolím na mapě provincii „Istambul“, v záložce se mi zobrazí její parametry a na mapě zvolená oblast zaujme první místo v seznamu.

Parametry se mění jednoduše přepsáním jejich údajů v bílých rámečcích, stejně tak změnu terénu lze vybrat z rozbalovací rolety na samém konci záložky.

Záložka „Oblasti“ zároveň tvoří důležitý prvek pro pohyb po světě s mapou. Po spuštění editoru se mapa nalézá někde v západním turecku, středem orientovaná na provincii „Eskisehir“ Pokud se chci přesunout například do Francie, pomocí klávescnic +/- mapu oddálím, taky aby na ní byla požadovaná země vidět, kliknu na jednu z jejich provincií (například Limoges, který se nachází relativně uprostřed) znovu ji vyberu ze seznamu, a mapa se zorientuje středem na zvolené území. Pak už jenom přiblížím a mohu tak pracovat a upravovat v úplně jiné části světa.

Záložka Spojenectví

Záložka spojenectví nastavuje spojenecké vztahy a války mezi zeměmi ve vašem novém scénáři. I zde je základem seznam států, obsažený v úvodní rozbalovací roletce. Tento seznam je sice úplný, ale nelze ho bohužel rozšířit o nově přidané státy, které se nevyskytují v základním nastavení scénáře (například Ukrajina, Gruzie, Alžírsko). V seznamu států zvolím na první místo zemi, kterou hodlám zakomponovat do jednoho ze tří herních spojeneckých celků. Chci-li například aby Československo patřilo ke spojencům, vyhledám ho v seznamu a pod nápisem „Spojenci“ zvolím pod tlačítko přidat.

Nastavení válek funguje na podobném principu Po kliknutí na „Nový“ se otevře okno v němž bude jeden parametr k zadání a dva opět k výberu ze seznamu. Ze seznamu vybíráme válčící strany do horní kolonky pak název konfliktu.

Záložka Státy

Práce s nastavením a vytvářením nových států je bezpochyby nejnáročnější. Po kliknutí na záložku „Státy“ změní mapa režim z přírodního na ze hry dosud neznámý způsob šedého zobrazení, kde se po kliknutí na jakoukoliv provincii tmavě zelenou barvou objeví stát, jemuž daná oblast patří. U některých zemí jsou světle zelenou barvou také vyvedeny provincie národní, tedy ty, které daná země diplomaticky požaduje. ( Například u Německa to jsou Kolding, Luxemburg, Strasbourg, Colmar, Metz)

Hranice států lze samozřejmě měnit. K tomu doporučuji využívat jednoduššího způsobu a to pomocí klávesy „Ctrl“ v kombinaci s myší. Kliknutím tedy označím zemi, která se na neurčité mapě ukáže tmavě zelenou barvou, poté zmáčknu a držím klávesu „Ctrl“ zatímco myší klikám na provincie, které hodlám k dané zemi přiřadit.

U změny národních provincií (tedy těch, které jsou zvýrazněny světle zeleně), musím využít funkce „Oblast“ (Pozor, neplést si se záložkou „Oblasti“, stále pracujeme v záložce „Státy“). V ní se nacházejí dvě políčka k zaškrtnutí zvaná „ovládáno“ a „národní“. Změním tedy nastavení na „národní“ a stejným způsobem jakým se mění hranice, měním i národní provincie.

V podzáložce „Oblast lze měnit také hlavní město“ a to logicky výberem ze seznamu a zaškrtnutím příslušně označeného políčka.

Velmi důležitým prvkem, který ke stabilitě scénáře znatelně přispěje je deaktivace států. Pokud například chci aby Československu v novém scénáři patřilo i Maďarsko. Musím Maďary nejprve ze scénáře vymazat. K tomu slouží tlačítko označené jako „Deakt“ Jeho stisknutím vymažu vybraný stát z mapy, abych mohl jeho provincie přiřadit jiné zemi. Pokud bych tak neučinil, mohlo by se stát že po spuštění scénáře by hra okamžitě spadla, nebo by na Československém území stále postávali jednotky Maďarské armády.

Nastavení vlády provádíme v sekci „Vláda“. Zde není co vysvětlovat ze seřazených sezmanů vybírám vhodné osobnosti.

K úpravě základních parametrů států slouží tlačítko „Náhled“ Zatímco změny diplomatického vlivu, síly opozice, nebo výchozích surovinových zásob se provádějí opět číselnou změnou parametrů, státní ideologie je nastavována pomocí tří na sobě závislých posuvníků, v nichž jsou zohledněny základní herní ideologie (fašismus, komunismus, demokracie).

K vytváření nových států, jakými jsou například Srbsko, nebo Egypt použijeme znovu seznam států. Z něj vybereme zemi, kterou hodláme vytvořit. Editor se zobrazí kontrolní okno v němž vyžaduje potvrzení a po kliknutí na „ano“ se nová země vytvoří. Nebude ale vlastnit žádnou z provincií. Tu mu musíme teprve přiřadit a to stejným způsobem, jako při změnách hranic, nebo národních provincií.

Armáda

Po zvolení odkazu „Armáda“ se na mapě v podobě ikonek oběví všechny výchozí armády zvoleného státu. Ikonky mají podobu tanku, stíhačky.. Třemi na stránce se opakujícími oddíly měníme typ vojsk, který hodláme upravovat (letectvo, armády, flotily) Funkce a nastavení jednotlivých zbraní si ukážeme v záložce „armády“. Každý oddíl obsahuje opět seznam všech provincií na mapě, seznam všech armádních celků daného státu a čtyři tlačítka.

Tlačítkem „Odstranit“ vymažeme z mapy armádu, která je zvolená v seznamu.

Přejmenovávání vojenských celků probíhá přímo ve výběru. Každou změnu názvu je ale nutné potvrdit kliknutím na okno „Přejm.“ Jinak se nové jméno neuloží a scénář bude i nadále používat to původní.

K přidávání armád slouží logicky tlačítko „Přidat“. Nová armáda se vždy oběví v hlavním městě, proto je nutné ji na novou pozici složitě přesunout.

Pokud hodlám již existující vojenský celek přesunout do jiné provincie, musím jej opět vybrat z výčtu armád dané země a požadovanou oblast znovu vyhledat v seznamu provincií. (Vím velmi komplikované a nepraktické.)

Bližší nastavení přidávaných armád je možné po zvolení podlouhlého okénka nazvaného „Vlastnosti armád“ kde se objeví poměrně složitě vyhlížející okno sloužící k jejich dalšímu nastavení. Ze základu se děllí na oddíl pro práci s počtem a názvem divizí vlevo a pro oddíl sloužící k nastavení vlastností pro každou jednu divizi ze zvolené armády.

Ke změně velitele slouží roletka umístěná v levém horním rohu okna, z níž je vybírán velitel pro všechny divize nacházející se v armádě.

Přidávání nové divize k armádě je spojeno s řadou nastavení, které je nutno provést. Především doporučuji každou novou divizi přejmenovat, neboť editor vytváří nové jednotky pod suchým názvem „nové“

Přejmenování provádíme po zvolení určité divize v levém dolním rohu. Do volného místa vyplňtě nový název a potvrďtě kliknutím na „Přejm.“

U nově vytvářených divizí lze nastavit jejich vlastnosti a to nezávisle na technologiích dané země. Individuálně lze nastavit parametry divizí vepsáním nových hodnot do bílých oken. Zameření divize (motorizovaná, mechanizovaná, jízdní…) i přiřazení brigády jsou k vybrání ze seznamů nahoře uprostřed a vpravo.

Kolonka s roletkou a názvem „použít typ“ má ze začátku k výberu dvě možnosti. Buďto „uživatelský“ anebo „0“.

Pokud zvolím při přidávání nové divize k armádě první z možností, tedy „uživatelský“ parametry k číselné změně (napříkald organizovanest, nebo měkký útok) se nebudou řídit žádnou úrovní kvalit jednotky a jejich zadání bude čistě na mém uvážení.

Zvolím-li ale při nastavování nové divize kolonku s číslem „0“ mohu po vytvoření její parametry v tom stejném seznamu ovlivňovat v kvalitativních úrovních.

Autor: Marmont