HoI – Pěší jednotky

Pěchota je základem každé armády. Její výcvik je relativně levný a při svém pohybu navíc nespotřebovává žádné pohonné hmoty. Díky absenci motorizace je však její rychlost značně omezená. Pěchotu nejvíce využiješ k okupaci rozlehlých oblastí nebo k zabezpečení území dobytého jinými jednotkami.

Jízda se může pohybovat velmi rychle v téměř libovolném terénu a navíc k tomu nepotřebuje žádné pohonné hmoty. Ve srovnání s obrněnými jednotkami je však prakticky bezbranná
a pokročilejší zbraně snadno způsobí smrtelné zranění jak vojákům, tak koním. Hodí se tedy zejména k průzkumu nebo jako mobilní záloha.

Motorizovaná pěchota používá k pohybu kolová vozidla (např. nákladní auta), takže její přesuny jsou výrazně rychlejší než u běžné pěchoty. Vozidla, která používá, však musí jezdit po silnici, takže při přesunech v oblastech se špatnou infrastrukturou je nutno počítat s nezanedbatelnými postihy.

Mechanizovaná pěchota používá k pohybu terénní vozidla, která se nemusí pohybovat jen po silnicích, což jí umožňuje dobře spolupracovat s obrněnými divizemi. Speciální vybavení, které tato pěchota potřebuje, je však poměrně nákladné.

Obrněné jednotky jsou velmi silné a rychlé a je jen málo cílů (např. dobře zakopaná pěchota), se kterými si jejich palebná síla neporadí. Vyžadují však trvalé dodávky paliva, bez níž by byly prakticky k ničemu. S kvalitnějším pancéřováním a rostoucí palebnou silou navíc značně klesá jejich rychlost.

Parašutisté jsou elitní vojáci, kteří se do cílové oblasti obvykle dostanou seskokem z letadla nebo transportem ve speciálních kluzácích. Jejich velká rychlost a mobilita z nich dělá ideální jednotku pro dobývání strategicky důležitých oblastí daleko za nepřátelskými hranicemi. Způsob dopravy jim bohužel zabraňuje použít těžší zbraně či techniku, takže při rozsáhlejších akcích potřebují podporu dalších jednotek.

Námořní pěchotu tvoří elitní vojáci, kteří jsou speciálně vycvičeni pro plážové invaze a další námořní operace. Tito vojáci používají nejmodernější vybavení a taktiku a v námořním terénu hravě předčí běžnou pěchotu.

Horskou pěchotu tvoří elitní vojáci, kteří jsou speciálně vycvičeni pro operace v horském terénu. Tito vojáci používají nejmodernější vybavení a taktiku a v horském terénu hravě předčí běžnou pěchotu.

Domobrana je levná a rychle vycvičená jednotka. Krátký trénink a nekvalitní vybavení však neumožňují její účinnější nasazení v boji. Hodí se tedy spíše k udržování pořádku na okupovaném území, nebo jako poslední možnost obrany,
a to v případě, že není k dispozici lepší jednotka.