Magna Mundi – král mezi mody pro EU3: NA IN 3.2

Ačkoliv se najdou i protichůdné názory, dlouhodobě nejlepším modem pro EU3 je skvělá a úžasná Magna Mundi.

Jednou z výhod EU3 je velmi snadná modovatelnost původní hry, díky čemuž vytvořila
početná mezinárodní komunita EU3 celou řadu modů pro EU3. Jejich kvalita a hratelnost
se pochopitelně různí, na našich stránkách vás budeme informovat jen o těch nejlepších
(o všech modech si samozřejmě můžete přečíst i na oficiálním foru Paradoxu http://forum.paradoxplaza.com/forum/forumdisplay.php?f=357 .

Ačkoliv se najdou i protichůdné názory, dlouhodobě nejlepším modem pro EU3 je skvělá
a úžasná Magna Mundi. 2. října 2009 vyšla zbrusu nová verze Platinum 2, stáhnout si ji
můžete opět přes forum Paradoxu, přikládáme link http://forum.paradoxplaza.com/forum/showthread.php?t=435598 .

V čem je Magna Mundi zajímavá a proč je obecně považována za nejlepší mod?
Mnoho hráčů si stěžuje na to, že původní EU3 zcela opustila historický determinismus známý z EU2
a vydala se cestou náhodného vývoje. Po pár herních letech to tak nemusí vypadat, ale je dosti frustrující, když se hráči ve hře vytvoří zhruba po 100 letech 3-4 \“skvrny\“ (v orig. \“blob\“), tj. několik
velmocí, často ahistorických, jako je třeba Litva sahající Odry až k Volze a od Baltu až někam
k Cařihradu. Malé státy jsou v té době už pohlceny a dějiny Evropy nápadně začínají
připomínat spíš orwellovskou realitu, kdy mezi sebou porůznu válčí tři ohromná
uskupení. Jistě trochu přeháním, ale myslím si, že si každý hráč EU3 (i já, zpočátku nadšený absencí historického determinismu v EU3) po čase povzdechl, kdeže loňské sněhy jsou.

(Poznámka pro ty, kteří nehráli EU2 – v EU2 měl každý stát svůj soubor eventů, které v podstatě
zabezpečovaly, že se herní dějiny budou odvíjet velmi blízko skutečné historii)
Pokud také patříte k hráčům, kterým vanilla leze na nervy svou ignorací důležitých
historických událostí, mod Magna Mundi je přesně pro vás. Nemusíte se však na druhou
stranu bát, že by opět sklouzla do pohodlí historického determinismu EU2.
Herním principem číslo 1 pro tvůrce Magna Mundi totiž od počátku bylo vytvořit jakýsi
kreativní hybrid mezi EU2 a EU3. Po téměř dvou letech práce můžeme prohlásit, že se
jim povedlo mnohem víc. Vytvořili unikátní herní systém, ve kterém jde reálná historie ruku v ruce
s volností enginu EU3. Autoři se vždy nejprve ptají, co bylo příčinou určitého dějinného
jevu a pak se snaží do svého modu implementovat podmínky, za jakých se daná událost
může odehrát. Pojďme si společně projít alespoň některé z mnoha vylepšení, které Magna Mundi
přináší:

1. Totální válka, která běžně probíhá ve vanille, v Magna Mundi není dost dobře možná. Každý stát
má oproti vanille sníženou hodnotu národní reputace, pročež si ostatní státy velmi rychle všimnou,
že se na mapě světa objevil nový krvelačný dobyvatel a příliš agresivní hráč musí brzy
čelit široké koalici mocných protivníků. Když k tomu připočteme, že stabilita a riziko
revolty mají daleko větší dopad než ve vanille, je jasné, že hráč musí postupovat
daleko rafinovaněji a pomaleji, svůj význam znovu dostává i diplomacie a vše je rázem
realističtější.

2. Nový systém národních ideí – výběr národních idejí už není pouze otázkou stále stejného
výběru několika nejsilnější idejí. Ideje jsou vyváženější, některé ideje lze získat pouze
za určitých okolností. Např. je zcela nově uchopena idea Quest for the New World (potřebná
pro kolonizaci), takže se už nesetkáme s tím, že v Americe má kolonie papež a mameluci, na
druhou stranu je pro hráče možné si postavit v Americe kolonie i za nějaký ahistorický stát, nicméně
stojí ho to daleko větší úsílí a musí obětovat řadu jiných věcí. Opět to shrnuje základní princip
modu – ahistorické věci se stát mohou, ale hráč musí splnit potřebné podmínky.

3. Kolonie už nejsou pouze daleká území na okraji herní mapy, hráč má v Magna Mundi mnohem více možností, od nastavení koloniální politiky, přes přístup k domorodcům k
specializování nových kolonií. Kolonisté si vytvářejí vlastní svébytnou kulturu, což v pozdějších
fázích hry může vést k výrazných hnutím za nezávislost. Opět velké plus Magna Mundi,
hráč nikdy neví, odkud se vynoří problém, který bude muset řešit.

4. Nový systém obchodu, nové druhy zboží, nová pravidla pro obchod – hráč si už jen těžko
může dovolit jako ve vanille ovládat půlku světového obchodu s jakýmkoliv státem. Stát se
obchodní velmocí je velmi, velmi těžké a opět musí hráč něco obětovat, pokud se rozhodne vybudovat si obchodní impérium.

5. Nový systém náboženství – konverze obyvatelstva už není odbyta pohodlným vysláním
misionáře, je to dlouhodobý a často bolestný proces a občas je dokonce snazší obyvatelstvo
vůbec nekonvertovat (jak se to často dělo i v dějinách).

6. Nový sytém vlády – v Magna Mundi si užijete mnohem více typů vlády než ve vanille,
a krom toho ve hře potkáte i různé typy vládců podle velikosti jejich impéria, např. klasická feudální
monarchie nabízí hrabata, vévody, krále a samozřejmě císaře. Nemusíme připomínat, že
vyšší titul přináši i nové výhody a nové herní výzvy.

7. Nové druhy jednotek, historické pevnosti – Magna Mundi nabízí spoustu nových jednotek,
ze kterých si hráč může vybírat pro svůj národ a také uvádí nový systém pevností řízený
historií. Nedivte se, až ve hře narazíte na téměř nedobytnou pevnost, zřejmě vaši vojáci
bojují o pevnost, kterou šlo jen stěží dobýt i v reálných dějinách, např. díky geografických
okolnostem.

8. Nové, nové, nové! – kdybychom pokračovali tímto způsobem, najdeme ještě nejméně 100 a jeden
prvek, který dělá z Magna Mundi fantastický mod, ale tím bychom připravili hráče o všechna
překvapení a potěšení z vlastního objevování. Neubráním se ale a zmíním alespoň unikátní
systém Svaté říše římské či pirátství ve Středozemním moři. A na odvážlivce, který si to
zkusí za Johanity, čeká těch překvapení celý pytel. Na foru Paradoxu si můžete stáhnout také
anglický manuál pro Magna Mundi, doporučujeme si ho alespoň proletět, občas se to šikne.

Instalace: Abyste si zahráli Magna Mundi Platinum 2, musíte nainstalovat EU3: NA In Nomine 3.2 (beta). Před prvním spuštěním modu také musíte zcela vymazat složku cache v adresáři map.

 

Autor: Prinz Evžen Savojský