Módování CK2 – 1) Proč si nevytvořit své vlastní království?

Ragnaria

V tomto malém článku bych chtěl zahájit (snad) delší sérii o modování Crusader Kings II. Dnešní článek se bude zabývat obecnými věcmi, jako kde co najdeme.

Dále si vytvoříme maličký módek, který nám přidá do hry možnost mít jedno titulární království – Ragnariu!

Bylo nebylo, jednoho dne, Ragnar, druhorozený syn vikingského jarla rozhodl k zabití svého bratra, aby se stal dědicem trůnu svého otce. Žel jeho bratr stihl uprchnout a o všem informoval otce. Ten mu nabídl buď špalek, nebo vyhnanství. Ragnar se rozhodl opustit svůj domov. Byl oblíbený a šlo s ním mnoho z jejich lidu – námořníci, řemeslníci, severští kněží…

Ragnar se svým malým námořnictvem plul na jih, až se dostal ke Krétě. Krátkou dobu tam vládl arabský panovník, ale obyvatelstvo i jejich víra byla řecká. Ideální místo. Ragnar ostrov dobyl.

Maličké Ragnarovo království se rozšiřovalo o další ostrovy – Sardinii, Korsiku a brzy se dotklo i pevniny, když Ragnar dobyl bohaté město Capua ležící jižně od Říma. Jeho syn Harald v díle pokračoval, stejně tak jeho syn. Ten své království již rozšířil tak, že se rozhodl sebe korunovat králem. Dal si vyrobit nádhernou korunu a usedl na nový trůn v Capui…

 

Pokusíme se tedy Haraldovi I. vytvořit „Titulární království Ragnaria“

1) Úložiště, Ragnaria.mod

Všechna data módu budeme ukládat do „/Jméno uživatele/Jeho složka Dokumenty/Paradox Interactive/Crusader Kings II/mod/“

Zde si vytvoříme složku „Ragnaria“, a poté v složce /…/Crusader Kings II/mod/ vytvoříme textový soubor nazvaný Ragnaria.mod. Windowsy se vám budou snažit namluvit, že se jedná o filmový klip… nevěřte jim! Lžou! Ve Windows XP to šlo jednoduše, na konec názvu souboru jste přidali koncovku .mod a soubor se změnil… na sedmičkách to jaksi nefunguje. Proto si zkopírujte daný soubor z archivu, na který máte odkaz na konci článku.

Soubor musí obsahovat jen dva řádky:

name = „Ragnaria“ – jméno módu při volbě zapnutí módů a DLC
path=“mod/Ragnaria“ – cesta k souborům

2) Vytvoření titulu

Nyní se již vrhneme do naší složky /…/mod/Ragnaria/. Zde si vytvoříme složku (a podsložku) /common/landed_titles/ a v ní vytvoříme textový soubor, který se už může jmenovat jak chcete. Já bych pro přehlednost použil něco jako „Ragnaria.txt“, nebo „Ragnaria_tituly.txt“, avšak použití „Babicciny_stare_ponozky.txt“ nedoporučuji, ale i to je možné – soubor musí být hlavně ve správné složce. Název hru samotnou nezajímá.

Otevřeme si tento soubor a začneme psát následující text, který rovnou popíši.

k_ragnaria = { -„k“ určuje, že se jedná o království. „e“ = císařství, „c“ = hrabství, „d“ = vévodství. Jedná se o takové id titulu, všude, kde se o něm bude psát, bude zmíněno toto.
color={ 75 0 130 } – barevné rozlišení říše na mapě – klasické RGB
capital = 851 # Capua – Základní hlavní město království, tato provincie musí být vlastněna. Id provincií najdete ve složce /…/Složka souborů hry/history/provinces. Zde je v každém názvu souboru jméno provincie a její id.
religion = norse_pagan – Tvořící osoba musí vyznávat staré severské bohy.
}

Zavřeme.

3) Překlady

Teď se vrátíme do naší složky /…/mod/Ragnaria/ a zde si vytvoříme složku pojmenovanou „localisation“ a do ní vložíme excelovou tabulku. Upozorňuji, paradox používá tabulky v nichž jsou řádky oddělované středníkem, takže je lepší si tabulku zkopírovat z archivu, který je ke stažení níže a upravit ji.

Prvním sloupcem je „#CODE“. Sem se píše kód, který jste napsali v souboru s oním zemským titulem, na začátku definice toho titulu (aneb ID titulu). Pro nás je to „k_ragnaria“, které sem tudíž napíšeme. Do dalších sloupců, které zde najdeme, se píše text, který se zobrazí v daném jazyce přímo ve hře. My zde napíšeme jen „Ragnaria“. Ve hře se nám potom bude zobrazovat „Král Harald I. z Ragnaria“, popř. „Titulární království Ragnaria“… a podobně.

4) Vlajka

k_ragnariaPoslední věcí, kterou musíme vytvořit, je erb našeho království. Ve složce /…/mod/Ragnaria/ vytvoříme složku a podsložku /gfx/flags/. Když se podíváte do té samé složky v souborech hry, narazíte zde na hromady erbů. Asi nejjednodušší je vzít erb nějakého neznámého hrabství, který se vám líbí, a ten použít, nebo nějaký přebarvit, či do daných rozměrů napasovat erb stahnutý jinde 😉 . Důležité je, aby se obrázek erbu jmenoval „k_ragnaria.tga“.

 

Tak, je hotovo. Nyní zapněte launcher a zaškrtněte mod Ragnaria. Až s nějakým pravověrným seveřanem obsadíte Capuu a budete mít dvě vévodství, měla by se vám zpřístupnit možnost na vytvoření tohoto království, jak je vidět níže.

Odkaz na celý mód najdete zde.

 

Ragnaria, tvoření královstvíRagnaria2