Módování CK2 – 1) Proč si nevytvořit své vlastní království?

Ragnaria

V tomto malém článku bych chtěl zahájit (snad) delší sérii o modování Crusader Kings II. Dnešní článek se bude zabývat obecnými věcmi, jako kde co najdeme.

Dále si vytvoříme maličký módek, který nám přidá do hry možnost mít jedno titulární království – Ragnariu!

Bylo nebylo, jednoho dne, Ragnar, druhorozený syn vikingského jarla rozhodl k zabití svého bratra, aby se stal dědicem trůnu svého otce. Žel jeho bratr stihl uprchnout a o všem informoval otce. Ten mu nabídl buď špalek, nebo vyhnanství. Ragnar se rozhodl opustit svůj domov. Byl oblíbený a šlo s ním mnoho z jejich lidu – námořníci, řemeslníci, severští kněží…

Ragnar se svým malým námořnictvem plul na jih, až se dostal ke Krétě. Krátkou dobu tam vládl arabský panovník, ale obyvatelstvo i jejich víra byla řecká. Ideální místo. Ragnar ostrov dobyl.

Maličké Ragnarovo království se rozšiřovalo o další ostrovy – Sardinii, Korsiku a brzy se dotklo i pevniny, když Ragnar dobyl bohaté město Capua ležící jižně od Říma. Jeho syn Harald v díle pokračoval, stejně tak jeho syn. Ten své království již rozšířil tak, že se rozhodl sebe korunovat králem. Dal si vyrobit nádhernou korunu a usedl na nový trůn v Capui…

 

Pokusíme se tedy Haraldovi I. vytvořit “Titulární království Ragnaria”

1) Úložiště, Ragnaria.mod

Všechna data módu budeme ukládat do “/Jméno uživatele/Jeho složka Dokumenty/Paradox Interactive/Crusader Kings II/mod/”

Zde si vytvoříme složku “Ragnaria”, a poté v složce /…/Crusader Kings II/mod/ vytvoříme textový soubor nazvaný Ragnaria.mod. Windowsy se vám budou snažit namluvit, že se jedná o filmový klip… nevěřte jim! Lžou! Ve Windows XP to šlo jednoduše, na konec názvu souboru jste přidali koncovku .mod a soubor se změnil… na sedmičkách to jaksi nefunguje. Proto si zkopírujte daný soubor z archivu, na který máte odkaz na konci článku.

Soubor musí obsahovat jen dva řádky:

name = “Ragnaria” - jméno módu při volbě zapnutí módů a DLC
path=”mod/Ragnaria” - cesta k souborům

2) Vytvoření titulu

Nyní se již vrhneme do naší složky /…/mod/Ragnaria/. Zde si vytvoříme složku (a podsložku) /common/landed_titles/ a v ní vytvoříme textový soubor, který se už může jmenovat jak chcete. Já bych pro přehlednost použil něco jako “Ragnaria.txt”, nebo “Ragnaria_tituly.txt”, avšak použití “Babicciny_stare_ponozky.txt” nedoporučuji, ale i to je možné – soubor musí být hlavně ve správné složce. Název hru samotnou nezajímá.

Otevřeme si tento soubor a začneme psát následující text, který rovnou popíši.

k_ragnaria = { -“k” určuje, že se jedná o království. “e” = císařství, “c” = hrabství, “d” = vévodství. Jedná se o takové id titulu, všude, kde se o něm bude psát, bude zmíněno toto.
color={ 75 0 130 } - barevné rozlišení říše na mapě – klasické RGB
capital = 851 # Capua – Základní hlavní město království, tato provincie musí být vlastněna. Id provincií najdete ve složce /…/Složka souborů hry/history/provinces. Zde je v každém názvu souboru jméno provincie a její id.
religion = norse_pagan - Tvořící osoba musí vyznávat staré severské bohy.
}

Zavřeme.

3) Překlady

Teď se vrátíme do naší složky /…/mod/Ragnaria/ a zde si vytvoříme složku pojmenovanou “localisation” a do ní vložíme excelovou tabulku. Upozorňuji, paradox používá tabulky v nichž jsou řádky oddělované středníkem, takže je lepší si tabulku zkopírovat z archivu, který je ke stažení níže a upravit ji.

Prvním sloupcem je “#CODE”. Sem se píše kód, který jste napsali v souboru s oním zemským titulem, na začátku definice toho titulu (aneb ID titulu). Pro nás je to “k_ragnaria”, které sem tudíž napíšeme. Do dalších sloupců, které zde najdeme, se píše text, který se zobrazí v daném jazyce přímo ve hře. My zde napíšeme jen “Ragnaria”. Ve hře se nám potom bude zobrazovat “Král Harald I. z Ragnaria”, popř. “Titulární království Ragnaria”… a podobně.

4) Vlajka

k_ragnariaPoslední věcí, kterou musíme vytvořit, je erb našeho království. Ve složce /…/mod/Ragnaria/ vytvoříme složku a podsložku /gfx/flags/. Když se podíváte do té samé složky v souborech hry, narazíte zde na hromady erbů. Asi nejjednodušší je vzít erb nějakého neznámého hrabství, který se vám líbí, a ten použít, nebo nějaký přebarvit, či do daných rozměrů napasovat erb stahnutý jinde ;-) . Důležité je, aby se obrázek erbu jmenoval “k_ragnaria.tga”.

 

Tak, je hotovo. Nyní zapněte launcher a zaškrtněte mod Ragnaria. Až s nějakým pravověrným seveřanem obsadíte Capuu a budete mít dvě vévodství, měla by se vám zpřístupnit možnost na vytvoření tohoto království, jak je vidět níže.

Odkaz na celý mód najdete zde.

 

Ragnaria, tvoření královstvíRagnaria2

 
Tento článek byl doposud přečten 1594x .