Stellaris – Rasy a říše – Deník č.5

Tématem tohoto vývojářského deníčku bude, jak se od sebe liší jednotlivé rasy a říše. V prvé řadě vypadají odlišně! Vytvořili jsme mnoho unikátních, animovaných portétů pro všechny ty podivné a úžasné rasy, které během svého zkoumání vesmíru potkáte. Tyto portréty jsou vesměs neutrální, ale lze je rozřadit do jedné ze šesti kategorií (savci, členovci, ptáci, plazi, měkkýši, houbovití). Tato kategorie ovlivňuje například jejich jména, vzhled lodí a kolonií. Abychom tvory dále rozlišili, nosí různé oblečení. Pozadí, na kterém je uvidíte je pak ovlivněno jejich hlavním étosem.

Stellaris - 005a

Když už jsme nakousli étos, jedná se o hlavní a definující rys každé vesmírné říše. Ovlivňuje chování říší, získávané technologie, možná politická rozhodnutí a edikty, formy vlády a názory ostatních říší na své sousedy. Především se ale jedná o věc, která pohání vnitřní rozpory každé pořádné mezihvězdné říše! Na začátku hry dostanete tři body, které lze investovat do étosu. Jeden bod z Vás učiní zastánce dané myšlenky, dva body fanatika.

Kolektivismus – Individualismus
Xenofobie – Xenofilie
Militarismus – Pacifismus
Materialismus – Duchovno

Váš étos ovlivní Váš výběr možných státních zřízení. Vždy byste ale měli mít na výběr alespoň tři. V zásadě se zřízení dělí na tři typy – demokracie, oligarchie a monarchie (vše v řeckém slova smyslu, monarchie nemusí být království ale zkrátka vláda jednotlivce!). Všechny mají své výhody ale i nevýhody. V monarchiích například nejsou volby a nemůžete si vybrat, kdo nastoupí po Vašem vladaři (to jen ve vojenských diktaturách!). Když pak zemře Váš panovník bez nástupce, všechny frakce v říši získají vliv (nemluvě o různých pretendentech!). Na druhou stranu každý vládce monarchie může za svou vládu vytvořit nějaký zvláštní, prestižní „objekt“. Vojenští diktátoři mohou vybudovat velkou, krutopřísnou, bitevní loď, náboženští vůdci pak mohou budovat mausolea na planetách. Étos má pak i další, přímý vliv na chod říše.

Stellaris - 005b

Mějte také na vědomí, že je velký rozdíl mezi říší kterou hrajete a jeho zakládající rasou. Říše a jejich jednotlivé populační jednotky (POPy), mají svůj étos. Rasa jako taková ho ale nemá. Rasu definuje její jméno, třída domovské planety, potrét a některé další drobnosti. Každá rasa ale také začíná s několika geneticky danými rysy. Stejně, jako máte body na investici do étosu, máte i body na investici do genetiky.

Je běžné, že POPy se postupně ve svém étosu mění. Zpravidla platí, že čím dále od jádra říše POP žije, tím větší je pravděpodobnost, že bude mít jiný étos. Rozdílnost étosu má pak dalekosáhlé následky. POPy různě reagují na všemožné kroky Vaší vlády, reagují na ně a formují všelijaké vnitřní frakce (o tom zase jindy!). Rysy nejsou tak dynamické, jako étos ale i ty se mohou postupně měnit (i to si ovšem necháme na jindy!).

Rysy a étos jednotlivých POPů samozřejmě ovlivňuje jejich spokojenost v různých prostředích a během všemožných událostí. Například je pro ně těžké žít na planetě, jejímuž povrchu nejsou vůbec přizpůsobeni…

Henrik Fahreus (Přeložil Ileanos)

Zdroj: https://forum.paradoxplaza.com/forum/index.php?threads%2Fstellaris-dev-diary-5-empires-and-species.887487%2F